Çalıştay Programı


09:30 – 10:00

KAYIT

 

10:00 – 10:30

AÇILIŞ

 

10:30 – 10:45

         Kahve Arası

10:45 – 12:15

1.Oturum:  Enerji ve Çevre  (Prof. Dr. Kemal ESENGÜN SALONU)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim ÖRNEK

10:45 – 11:00

Prof. Dr. Hidayet OĞUZ

Enerji Çevre İlişkisi: Bioyakıtlar

11:00 – 11:15

Yrd. Doç. Dr. Sevcan GÜLEÇ SOLAK

Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Katı Atıkların Değerlendirilmesi

11:15 – 11:30

Yrd. Doç. Dr. Fatma Didem TUNCEZ

Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği

11:30 – 11:45

Yrd. Doç. Dr. Haluk GEDİKOĞLU

Bio Enerjide Tarımsal Girdilerin Sürdürülebilirliği

10:45 – 12:15

2.  Oturum:  Enerji Sistemleri  (YUNUS EMRE SALONU)

Oturum Başkanı:  Doç. Dr. Cem TOZLU

10:45 – 11:00

Doç. Dr. Esad Sami POLAT-Prof. Dr. Tamer ÇAĞLAYAN

Enerji Verimliliği İçin Koyun Yününün Yalıtım Malzemesi Olarak Kullanımı ve Bu Sayede KOP Bölgesi İçin Beklenen Ekonomik Faydalar

11:00 – 11:15

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin KORKMAZ – Neşe KABAK ARSLAN

Nükleer Enerji Sektörüne Genel Bir Bakış ve Yeni Nesil Nükleer Enerji Teknolojileri

11:15 – 11:30

Arş.Gör.Oğuz ÇALIŞKAN -Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fevzi KÖSEOĞLU

Buharlaşmalı Soğutucuların Konya İklimi İçin Uygulanabilirliğinin İncelenmesi

11:30 – 11:45

Arş.Gör.Sadık ATA- Yrd. Doç. Dr. Remzi ŞAHİN-              M. Bahadır ATAGAN

Energy Analysis Based On Comparison Of Conventional Cycle And Organic Rankine Cycle Designed With R134a

11:45 – 12:00

Öğr. Gör. Mahmut HEKİM

Türkiye’de Jeotermal Enerji, Organik Rankine Çevrimi (ORC)

12:15 – 13:30

       Öğle Yemeği

13:30 – 15:15

3. Oturum:  Enerji Sistemleri (Prof.Dr.Kemal ESENGÜN SALONU)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hikmet Şelli AYBAR

13:30 – 13:45

Prof. Dr. Hikmet Şelli AYBAR

Dünyada ve Türkiye’de Nükleer Enerjinin Gelişimi

13:45 – 14:00

Prof. Dr. Yakup KARA

Dünyada, Türkiye’de ve KOP Bölgeinde Yenilenebilir Enerji

14:00 – 14:15

Prof. Dr. Mahmut KUŞ

Fotovoltaik Teknolojide Yeni Bir Trend: Perovskite Güneş Hücreleri

14:15 – 14:30

Yrd. Doç. Dr. Faruk KÖSE

Rüzgar Enerjisi Teknolojisindeki Gelişmeler: Dünya Ve Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Potansiyelleri

14:30 – 14:45

Yrd. Doç. Dr. Banu KÖZ

Fotovoltaik Teknolojiler

13:30 – 15:15

4.Oturum:  Enerji ve Ekonomi (YUNUS EMRE SALONU)

Oturum Başkanı:  Doç. Dr. M. Fatih Bilal ALODALI

13:30 – 13:45

Yrd. Doç. Dr. Bülent DARICI

Türkiye'de Bölgesel Çalışmalar: GAP, DAP, DOKAP Ve KOP Eylem Planlarının Çevre Ve Enerji Bağlamında Değerlendirilmesi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İle Uyumunun Karşılaştırılması

13:45 – 14:00

Yrd. Doç. Dr. Sefa Usta- Doç. Dr M. Fatih Bilal ALODALI

Enerji Diplomasisi Ve Türkiye

14:00 – 14:15

Prof. Dr. Mehmet ALAGÖZ- Yrd. Doç. Dr. Nur DİLBAZ ALACAHAN-Öğr.Gör.Yağmur AKARSU

Petrol Fiyatlarının Makro Ekonomi Üzerindeki Etkisi

Ülke Karşılaştırmaları İle Panel Veri Analizi

14:15 – 14:30

Selçuk ÖZ

Elektrik Enerjisi Sektöründe Yapısal Reform Politikaları: Şili Ve İngiltere Örneği

14:30 – 14:45

Yrd. Doç. Dr. Çetin PALTA - Yrd. Doç. Dr. Zeliha ÜSTÜN ARGON

Konya-Ereğli’de Tarıma Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli

15:15  - 15:30

Kahve Arası

 

 

15:30 – 17:15

5. Oturum:  Enerji ve Ekonomi (Prof.Dr.Kemal ESENGÜN SALONU)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet AY

 

15:30 – 15:45

Doç. Dr. Mehmet MUCUK

Petrol Fiyatlarındaki Değişimin Ekonomi Üzerinde Etkisi

15:45 – 16:00

Prof. Dr. Mehmet ALAGÖZ

Yenilenebilir Enerji Yatırımları Optimizasyon Modeli

16:00 – 16:15

Doç. Dr. Haluk DUMAN

Firma Maliyetleri İçerisinde Enerji Maliyetleri

16:15 – 16:30

Doç. Dr. Kahraman KALYONCU

Enerji ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

16:30 – 16:45

Doç. Dr. Serap  ÇOBAN

Enerji Tüketimi ve Büyüme: KOP Bölgesi İlleri Üzerine Bir Analiz

17:30

 

GENEL DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ