Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın öncülüğünde 01 Ocak 2013 tarihinde kurulan KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP), Aksaray Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Tarım ve Gıda Üniversitesinden oluşmaktadır. 

            Birlik kurulduğundan bu yana, öncelikle KOP bölgesine özgü çalışmalardan hareketle ülke kalkınması için çeşitli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Düzenli olarak dönem başkanı üniversitenin ev sahipliğinde yapılan Bölgesel Kalkınma Sempozyumuna yanında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin öncülüğünde ÜNİKOP Enerji Çalıştayı düzenlenecektir. Ünikop Enerji Çalıştayı’nın temel amacı; başta KOP bölgesi olmak üzere ülkemizin enerji kaynaklarını araştırmak, verimliliği konusunda değerlendirmeler de bulunup, mevcut sorunları hakkında çözüm önerileri geliştirmektir. Ayrıca temel stratejilerin belirlenmesine yönelik katkılar sağlamaktır.

            KOP bölgesi sahip olduğu enerji kaynakları ve çeşitliliği ile ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Enerji kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması hem bölge ekonomisine hem de ülke ekonomisinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu bağlamda başta bölge üniversiteleri olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzeydeki akademisyenler  ve diğer paydaşları  ÜNİKOP Enerji Çalıştayın da bir araya getirerek  çalışmalarıyla destekleri sağlanacaktır.